جک های سقفی یودار و جک عراقی

جک های سقفی یودار و جک عراقی

جک های سقفی یودار و جک عراقی جک های سقفی یودار و جک عراقی یکی اشکال پرکاربرد جک های سقفی در ساختمان سازی میباشد که موقع تولید و ساز گونه های سازه آیتم به کار گیری قرار میگیرد. این جک های سقفی معمولا در مرزو بوم عراق رایج بوده و گزینه به کارگیری قرار میگیرند […]

جک یودار

جک یودار

جک یودار جک سقفی uدار جک سقفی یو دار چه چیزی است و چه کاربردی داراست؟ این جک ، یک مدل جک مکانیکی میباشد که در اجرای اشکال سقف های تیرچه بلوک و سقف های دال ، جهت تحت سازی و کفراژبندی سیستم قالب بندی بطور عموم آیتم به کارگیری قرار می گیرد . که […]

جک سقفی (خرید)

جک سقفی

جک سقفی (خرید) خرید جک سقفی میتواند به نیکی جایگزین به کارگیری از داربست های سنگین برای تولید سقف در سازه شود. جک های سقفی اصولا به خواسته حفظ سقف موقت بنا در هنگام تولید و ساز به کار گیری می‌شوند. فرقی نمی نماید که متریال تولید کننده سقف از چه جنسی باشد؛ جک سقفی […]

جک سقفی چیست

جک سقفی

جک سقفی چیست جک سقفی یک قطعه ساختمانی بسیار پر استفاده در ساختمان سازی و پباده سازی بنا های بتنی می‌باشد. جک های سقفی درواقع قطعاتی می‌باشند که تحت عنوان مکملی برای صفحه های بتنی به عمل میروند. خرید و به کارگیری از جک های سقفی نیازمند شناخت با ماهیت این قطعه و رعایت نکاتی […]

قالب جدول بتنی

قالب جدول بتنی

قالب جدول بتنی قالب جدول بتنی یک قالب برای تولید جداولی میباشد که طولانی تر در پروژه‌ های شهرداری آیتم به کارگیری قرار میگیرند. این قالب ها در بعدها و اندازه های مختلفی با دقت به نیاز و جور کاربری پباده سازی گردیده و آیتم به کارگیری قرار میگیرند. درین بخش داده ها جامع و […]

قالب بتن و سولجر

قالب بتن و سولجر

قالب بتن و سولجر قالب بتن و سولجر از تجهیزات ضروری و مهم تولید سازه به شمار میروند. این تولیدها که عملیات تولید و ساز را به شدت تسهیل می نمایند، می‌توانند تاثیر شگرفی روی برهه زمانی زمان انجام پروژه، اعتنا و کیفیت تولید و کاهش مخارج جانبی داشته باشند. در گذشته سیستم قالب بندی […]

قالب دیوار پیش ساخته

قالب دیوار پیش ساخته

قالب دیوار پیش ساخته و سرعت ساخت و ساز قالب دیوار پیش ساخته یک کدام از دیگر از امکانات ایجاد و ساز میباشد که تا حد بسیار متعددی بر سرعت ایجاد و ساز تاثیر مثبت می‌گذارد. در‌این طریق، قالب اشکال دیوار در مکانی دور تر از محل پروژه عمرانی و در کارگاه ها ساخته و […]