سقف کوبیاکس

سقف کوبیاکس

سقف کوبیاکس کوبیاکس‌ یکی‌از روش‌های اجرای سقف، با به کارگیری از گوی‌های پلاستیکی توخالی از جنس پلی اتیلن میباشد. سقف کوبیاکس (cobiax) یک مدل سقف نو میباشد که از نگاه بنا‌ای بر مبنای سقف‌های دال بتنی دوطرفه البته متفاوت با آنهاست. ‌براین اساس که در ضخامت دال، گوی‌های توخالی سبکی را به طور منظم قرار […]