کتراک چیست

کتراک چیست

کتراک چیست     کتراک چیست کتراک نام شیمیائی یک ماده منبسط شونده می باشد که به صورت غیر انفجاری عمل می نماید و برای تخریب بتن (توده بتنی مانند بتن فونداسیون ) و تخریب صخره و سنگ ها به کار می رود. مشخصات فیزیکی کتراک این ماده حلال در آب پودری سفید رنگ می […]