اسپیسر بتنی

اسپیسر بتنی

اسپیسر بتنی اسپیسر‌ ‌تهاجم عامل ها محیطی یک کدام از اصلی‌ترین دلایل تخریب بتن تقویت گردیده با میلگرد‌ فولادی میباشد. پوشش بتن که به فاصله سطح بتن تا سطح اولین میلگرد آرماتور گفته می گردد‌، یکی مهم ترین پارامترهای سنجش کیفیت بتن میباشد. به جهت عبور اکسیژن و رطوبت از سطح پوشش بتن ناکافی و […]