مواد نفوذگر کریستال شونده

مواد نفوذگر کریستال شونده

مواد نفوذگر کریستال شونده     مواد نفوذگر کریستال شونده آب بندی و کاهش نفوذ پذیری در بتن از موثرترین روشهای افزایش دوام در بتن می باشد. هر چند تولید یک بتن با مقاومت بالا و نفوذ پذیری کم به عنوان راه کار اولیه و پیشگیرانه دارای اهمیت بالا می باشد، ولی در اکثر موارد […]

به کارگیری از فن آوری xypex در ناتراوا نمودن بتن

به کارگیری از فن آوری xypex در ناتراوا نمودن بتن

به کارگیری از فن آوری xypex در ناتراوا نمودن بتن   چکیده : براي بيشتر از 30 سال میباشد که تكنولوژي كريستالي انحصاري xypex ، يك استاندارد بين المللي بي نظير در ضد آب كردن بتن تنظيم كرده میباشد. تكنولوژي xypex به طور مختلف آزمایش گردیده و ثابت گردیده كه در بخش اعظمی از طرح […]