کاربرد های مهم ژئو تکستایل در پروژه های عمرانی و ژئو تکنیک

کاربرد های مهم ژئو تکستایل در پروژه های عمرانی و ژئو تکنیک

کاربرد های مهم ژئو تکستایل در پروژه های عمرانی و ژئو تکنیک از مزایای  ژئو تکستایل ها می شود به عمر زیاد آن در خاک ( با دقت به عدم جزء‌جزء‌کردن پذیری ) , ارتقاء عمر سیستم های پباده سازی شده , کاهش مخارج مصالح مصرفی در طول ساخت و همینطور مخارج تعمیر و مراقبت […]