سقف کوبیاکس

سقف کوبیاکس

سقف کوبیاکس کوبیاکس‌ یکی‌از روش‌های اجرای سقف، با به کارگیری از گوی‌های پلاستیکی توخالی از جنس پلی اتیلن میباشد. سقف کوبیاکس (cobiax) یک مدل سقف نو میباشد که از نگاه بنا‌ای بر مبنای سقف‌های دال بتنی دوطرفه البته متفاوت با آنهاست. ‌براین اساس که در ضخامت دال، گوی‌های توخالی سبکی را به طور منظم قرار […]

کوبیاکس

کوبیاکس

خصوصیت های کوبیاکس تکنولوژی کوبیاکس مطالعات و پژوهش ها در حیطه سبک سازی و حذف بتن بدون کارآمد از اولِ سال ۱۹۸۵ در دانشگاه های آلمان و تیم شرکت های مجموعه فناوری های کوبیاکس در سال ۱۹۹۷ با همراهی مهندسین و متخصصی از سوئیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پی ریزی و ثبت و ایجاد […]