قالب گرد چیست ؟

قالب گرد

قالب گرد چیست ؟ قالب گرد یکی از دیگر از اشکال قالب های ایجاد و ساز و عمرانی میباشد که معمولا در تولید مبنا پل ها و بخش هایی از ساختمان مانند پارکینگ های طبقاتی گزینه به کارگیری قرار میگیرد. این قالب ها معمولا به طور دو بخشی پباده سازی و تشکیل شده که توسط […]