انواع گروت 

انواع گروت

انواع گروت      انواع گروت  گروت ها به دو دسته کلی گروت های پایه سیمانی و گروت های پایه اپوکسی تقسیم بندی می شوند. کاربرد کلی گروت ها در پر کردن فضای زیر بیس پلیت ها و پرکردن سطوح زیرین فونداسیون دستگاه ها و ماشین آلاتی که دارای ارتعاش زیاد می باشد، می باشد. […]