گروت ریزی چیست؟

گروت ریزی چیست؟

گروت ریزی چیست؟ در برخی نقاط سازه های فلزی و بتنی که قابلیت بتن ریزی باسنگدانه های بزرگ و بیش از 5 میلیمتر وجود ندارد و مقاومت های بالا، سطح تماس و سطح تنش زیاد، مقاومت بالا و جمع شدگی کم موردنیاز میباشد از گروت ریزی استفاده میشود.   برخی از کاربرد های ساده گروت […]