انواع گروت 

انواع گروت

انواع گروت      انواع گروت  گروت ها به دو دسته کلی گروت های پایه سیمانی و گروت های پایه اپوکسی تقسیم بندی می شوند. کاربرد کلی گروت ها در پر کردن فضای زیر بیس پلیت ها و پرکردن سطوح زیرین فونداسیون دستگاه ها و ماشین آلاتی که دارای ارتعاش زیاد می باشد، می باشد. […]

گروت چیست و چه کاربردی دارد 

گروت چیست و چه کاربردی دارد 

گروت چیست و چه کاربردی دارد        گروت چیست و چه کاربردی دارد    گروت ترکیبی از سیمان، دوده سیلیسی و برخی فیلر ها و افزودنی های معدنی، مواد کاهش دهنده یا جبران کننده جمع شدگی و بعضا پلیمری می باشد که دارای خاصیت روانی، مقاومت فشاری و لزجت بالائی می باشد. گروت […]

کاربرد و مشخصات گروت

کاربرد و مشخصات گروت

کاربرد و مشخصات گروت     کاربرد و مشخصات گروت برخی از مشخصات فنی گروت های پایه سیمانی را می توان مطابق استانداردهای ذیل ارزیابی نمود: مقاومت فشاری مطابق با ASTM C 109 در سن 1 روزه بیش از 25 مگاپاسکال در سن 7 روزه بیش از 50 مگا پاسکال در سن 28 روزه بیش […]

معرفی انواع گروت 

معرفی انواع گروت 

معرفی انواع گروت  معرفی انواع گروت  گروت ها به دو دسته کلی گروت های پایه سیمانی و گروت های پایه اپوکسی تقسیم بندی می شوند. کاربرد کلی گروت ها در پر کردن فضای زیر بیس پلیت ها و پرکردن سطوح زیرین فونداسیون دستگاه ها و ماشین آلاتی که دارای ارتعاش زیاد می باشد، می باشد […]

گروت ریزی چیست؟

گروت ریزی چیست

گروت ریزی چیست؟    گروت ریزی چیست؟    در برخی نقاط سازه های فلزی و بتنی که امکان بتن ریزی باسنگدانه های بزرگ و بیش از 5 میلیمتر وجود ندارد و مقاومت های بالا، سطح تماس و سطح تنش زیاد، مقاومت بالا و جمع شدگی کم مورد نیاز می باشد از گروت ریزی استفاده می […]

گروت پایه سیمانی 

گروت پایه سیمانی

گروت پایه سیمانی   گروت ها به دودسته پایه سیمانی و پایه اپوکسی تقسیم می گردند.   مهم ترین عامل در انتخاب نوع گروت مقاومت فشاری مورد نیاز   در سن 3 یا 7 روز و زمان گیرش مورد نظر، همچنین   مواجهه یا عدم مواجهه با املاح، مواد شیمیائی و خورنده می باشد.   […]

کاربرد و ویژگی های گروت

کاربرد و ویژگی های گروت

کاربرد و ویژگی های گروت   برخی از ی فنی گروت های پایه سیمانی را می توان مطابق استانداردهای زیر ارزیابی نمود:   مقاومت فشاری مطابق با ASTM C 109 در سن 1 روزه بیش از 25 مگاپاسکال در سن 7 روزه بیش از 50 مگا پاسکال در سن 28 روزه بیش از 62 مگاپاسکال […]