پله دسترسی (پلکان موقت)

پله دسترسی (پلکان موقت)

پله دسترسی (پلکان موقت) پله دسترسی (پلکان موقت) پله هایی می‌باشند که در حین ساختمان سازی برای رفت و آمد کارگران و حمل مصالح آیتم به کارگیری قرار میگیرند. از این پله ها همینطور در پروژه های صنعتی برای انتقال وسایل و قطعات مایحتاج و رفت و آمد مهندسان و کارگران برای انجام تعمیرات به […]