میزان ناتراوایی و مقاومت بتن در محیط های اسیدی

میزان ناتراوایی و مقاومت بتن در محیط های اسیدی

میزان ناتراوایی و مقاومت بتن در محیط های اسیدی بتن تحت عنوان یکی پر مصرف ترین و با دوام ترین مصالح ساختمانی شناخته شده‌است . و یکی‌از مهم ترین مختصات بتن پایایی آن می‌باشد که لازم میباشد در حین قدمت بنا قوانینی را که برای آن پباده سازی گردیده تحمل کند . سوالهای تحقيق: در […]