عیار بتن را چگونه محاسبه می کنند

عیار بتن را چگونه محاسبه می کنند

عیار بتن را چگونه محاسبه می کنند عیار بتن منظور از عیار بتن یا این که ملات، مقدار سیمان مصرف شده در بتن یا این که ملات، در واحد حجم می‌باشد (که واحد حجم بتن در کشور‌ایران مترمکعب است) بفرض یکی از بهتون میگه مهندس بتن استفاده شده در فونداسیون بتن ۳۵۰ هستش این بتن […]