اثر سنگدانه ها بر میزان جمع شدگی بتن

اثر سنگدانه ها بر میزان جمع شدگی بتن

  اثر سنگدانه ها بر میزان جمع شدگی بتن     اثر سنگدانه ها بر میزان جمع شدگی بتن   سنگدانه تأثير به‌سزايي بر جمع‌شدگي ناشي از خشک شدن بتن دارد. با توجه به آن که خمير سيمان قابليت جمع‌شدگي زيادي دارد، براي کنترل اين جمع‌شدگي از سنگدانه استفاده مي‌شود. سنگدانه‌ها به وسيله ايجاد قيد […]

رطوبت سنگدانه ها

رطوبت سنگدانه ها

رطوبت سنگدانه ها       رطوبت سنگدانه ها   مقدار آب موجود در مصالح سنگي اهميت بسياري دارد، زيرا بر مقدار کل آب مخلوط و همچنین آب آزاد و نسبت آب به سیمان تأثير مي‌گذارد. استفاده از مصالح سنگي مرطوب باعث افزايش آب مخلوط بتن و در نهايت تضعيف بتن مي‌شود. معمولاً مسئول دستگاه […]

تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده

تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده

  تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده       تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده شکل و بافت سطحي سنگدانه‌ها بر روي خصوصيات بتن تازه و بتن سخت‌شده تأثيرگذار است . براي توليد بتن کارا، ذرات با بافت زبر، تيز‌گوشه […]

اثر سنگدانه ها بر خواص بتن نو

اثر سنگدانه ها بر خواص بتن نو

اثر سنگدانه ها بر خواص بتن نو       اثر سنگدانه ها بر خواص بتن نو اثر سنگدانه ها بر خواص بتن تازه ناخالصی‌های آلی در سنگدانه‌ها، گیرش و سخت شدن بتن را به تأخیر می‌اندازد و کسب مقاومت را کاهش می‌دهد. وجود مقادیر بیش از اندازه مواد آلی یا نمک‌های حل شونده در […]

اثر سنگدانه بر خواص بتن سخت‌شده

اثر سنگدانه بر خواص بتن سخت‌شده

اثر سنگدانه بر خواص بتن سخت‌شده       اثر سنگدانه بر خواص بتن سخت‌شده اثر سنگدانه بر خواص بتن سخت‌شده خواص سنگدانه می‌تواند در رفتار بتن سخت‌شده هم تأثیر بگذارد که به آن پرداخته می‌شود: مقاومت در برابر ذوب و انجماد، تر و خشک شدن و اسید مقاومت سنگدانه در برابر یخ زدن و […]

انبار كردن سنگدانه‌ها

انبار كردن سنگدانه‌ها

انبار كردن سنگدانه‌ها   انبار كردن سنگدانه‌ها از آنجاكه سه چهارم حجم بتن را مصالح سنگي تشكيل مي‌دهد، روش انبار كردن و نگهداري مصالح سنگي اهميت زيادي دارد، يكي از مشكلاتي كه در هنگام انباشتن سنگدانه‌ها در كارگاه مشاهده مي‌شود، جدا شدن ذرات دانه هاي سنگي است . مصالح سنگي دانه‌بندي شده ممكن است در […]