ضد یخ فاقد کلراید

ضد یخ فاقد کلراید

  ضد یخ فاقد کلراید       ضد یخ فاقد کلراید مطابق با آیین نامه بتن ایران نشریه 120، هوای سرد به وضعیتی اطلاق می گردد که برای سه روز متوالی شرایط زیر برقرار باشد: دمای متوسط هوا درطول یک شبانه روز (24ساعت) کمتر از 5 درجه سانتیگراد باشد. میزان دمای هوا برای طول […]

کاربرد های ضدیخ در بتن

کاربرد های ضدیخ در بتن

کاربرد های ضدیخ در بتن کاربرد های ضدیخ در بتن هر چند تسریع کننده های زمان گیرش به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند که شامل زودگیر کنندهها(تسریع کننده ها)، زود سخت کننده ها، آنی گیر ها و زودگیر کنندههای بتن پاششی میباشند، اما در اینجا تنها از زود سخت کننده ها که در زبان عام […]