ضد یخ فاقد کلراید

ضد یخ فاقد کلراید

  ضد یخ فاقد کلراید       ضد یخ فاقد کلراید مطابق با آیین نامه بتن ایران نشریه 120، هوای سرد به وضعیتی اطلاق می گردد که برای سه روز متوالی شرایط زیر برقرار باشد: دمای متوسط هوا درطول یک شبانه روز (24ساعت) کمتر از 5 درجه سانتیگراد باشد. میزان دمای هوا برای طول […]