بتن مگر

بتن مگر

بتن مگر بتن مگر یا این که بتن نظافت یا این که به عبارتی بتن رگلاژ ، در واقع یک بتن با عیار سیمان کم (میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم سیمان بر مترمکعب) میباشد که به مراد فراهم سازی بستر خاکبرداری گردیده برای آرماتوربندی و صفحه گذاری اجرا میشود. موردهای به کارگیری بتن مگر خودداری […]