مواد حباب هوازا

مواد حباب هوازا

مواد حباب هوازا     مواد حباب هوازا چنانچه اطلاعات كافی و معتبر از كاربرد یك افزودنی هوازا در دسترس نباشد، بهترین روش برای بررسی تاثیر افزودنی بر خواص بتن انجام آزمایش‌های كارگاهی است . این آزمایش‌ها باید با توجه به شرایط آب و هوایی مورد انتظار، روش و امكانات عملی ساخت و اجرای بتن […]

مواد حباب‌زا در بتن

مواد حباب‌زا در بتن

مواد حباب‌زا در بتن افزودن مواد حباب‌ساز به بتن باعث ساخت حباب‌های ریز هوا در درون بتن و بین سنگ دانه‌ها میگردد. این حباب‌ها می بایست بعداز سخت شدن بتن یا این که ملات در آن باقی بمانند.‌ ﺍﻳﻦ حباب‌های بسیار ﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ قابل‌رؤیت نبوده و انگیزه اصلی به کارگیری از مواد […]