به کارگیری از فن آوری xypex در ناتراوا نمودن بتن

به کارگیری از فن آوری xypex در ناتراوا نمودن بتن

به کارگیری از فن آوری xypex در ناتراوا نمودن بتن   چکیده : براي بيشتر از 30 سال میباشد که تكنولوژي كريستالي انحصاري xypex ، يك استاندارد بين المللي بي نظير در ضد آب كردن بتن تنظيم كرده میباشد. تكنولوژي xypex به طور مختلف آزمایش گردیده و ثابت گردیده كه در بخش اعظمی از طرح […]