آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟(بخش دوم)

آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟

آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟(بخش دوم) هوای گرم در بتن چیست هوای گرم با ترکیبی از دمای زیاد هوا، رطوبت نسبی کم، دمای بالای بتن و سرعت وزش باد حاصل می‌گردد. وجود دمای زیاد بتن و عواملی که سبب ساز تبخیر شدید آب از سطح آن میگردد می‌تواند ضرر و زیان بار […]