اسپیسر دوبل

اسپیسر دوبل

اسپیسر دوبل در برخی موردها طراحی کف بنا یا این که حتی طراحی بعضا از سقف‌ها نیاز به کارگیری از دو شبکه میلگرد و آرماتور بندی دارااست و به همین دلیل بایستی از اسپیسر دوبل مصرف شود. این اسپیسرها که با اصطلاحاتی مانند اسپیسر دو شبکه یا این که اسپیسر دابل هم شناخته میگردند، ابزاری […]