روان کننده بتن چیست

روان کننده بتن چیست

روان کننده بتن چیست   روان کننده بتن چه میباشد ماده افزودنی روان کننده بتن یک کالا کارآمد و مقرون به صرفه بر مبنا لیگنوسولفونات هست که به جهت حصول به همت و کاهش آب بتن به طرح اختلاط بتن افزوده میگردد . افزودنی بتن روان کننده بتن بر پایه لیگنوسولفونات ماده افزودنی با کارایی […]

اسپیسر دوبل

اسپیسر دوبل

اسپیسر دوبل در برخی موردها طراحی کف بنا یا این که حتی طراحی بعضا از سقف‌ها نیاز به کارگیری از دو شبکه میلگرد و آرماتور بندی دارااست و به همین دلیل بایستی از اسپیسر دوبل مصرف شود. این اسپیسرها که با اصطلاحاتی مانند اسپیسر دو شبکه یا این که اسپیسر دابل هم شناخته میگردند، ابزاری […]