كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن

كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن

كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن       كنترل كيفی بتن سخت شده و ضوابط پذيرش آن معمولاً بتن سخت شده از نظر مقاومتي مورد آزمايش قرار مي‌گيرد و مقاومت فشاري نمونه‌هاي عمل آمده در شرايط استاندارد آزمايشگاهي با مقاومت مشخصه بتن پروژه مورد نظر مقايسه مي‌شود و درباره آن اظهار […]

افزایش یا پایائی بتن

افزایش یا پایائی بتن

افزایش یا پایائی بتن     افزایش یا پایائی بتن پایایی یا دوام بتن را می‌توان به صورت توانایی مقاومت بتن در برابر هوازدگی، حمله شیمیایی و سایش در ضمن حفظ مختصات مهندسی موردنظر با حداقل افت جرم در محیط مهاجم تعریف کرد. نفوذپذیری سیمان به وسیله تخلخل مؤئینه خمیر کنترل می‌شود و با پیشرفت […]

تاثیر آب در بتن

تاثیر آب در بتن

تاثیر آب در بتن     تاثیر آب در بتن تقریباً هر آب طبیعی قابل آشامیدن و بدون مزه و بوی مشخصی را می‌توان بعنوان آب اختلاط برای ساختن بتن به کار برد. البته، بعضی آب‌های مناسب برای ساختن بتن، نظیر آب حاصل از شستن مخلوط کن، ممکن است برای آشامیدن مناسب نباشد. ناخالصی بیش […]

افزودنی بتن چیست؟

افزودنی بتن چیست؟

افزودنی بتن چیست؟     ماده افزودنی بتن چیست؟   افزودنی ماده‌ای به غیر از سیمان پرتلند، سنگدانه، و آب است که به صورت پودر (گَرد) یا مایع (آبکی)، به عنوان یکی از مواد تشکیل‌دهنده بتن و برای اصلاح خواص بتن، کمی قبل از اختلاط، در حین اختلاط و یا قبل از ریختن به آن […]

بتن های پلیمری – 2

بتن های پلیمری – 2

بتن های پلیمری – 2     با استفاده از بتن های PICامکان تولید بتن های غیر قابل نفوذ که مقاومت آنها در حد بتنهای PCمی باشد فراهم می گردد که این عمل توسط مکانیسم درزگیری ریز ترک ها در حفرات موئینه و منافذ موئینه انجام می گردد. با بستن حفرات موئینه دربتن امکان تولید […]

تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده

تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده

تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده       تاثر شکل و بافت سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده   شکل و بافت سطحی سنگدانه‌ها شکل و بافت سطحی سنگدانه‌ها بر روی خصوصیات بتن تازه و بتن سخت‌شده تأثیرگذار است . برای تولید بتن کارا، […]

الیاف در بتن

الیاف در بتن

الیاف در بتن     الیاف در بتن تعارف، کلیات و کاربرد بتن به عنوان مهمترین ماده ساختمانی و ماده ای با بالاترین مصرف سرانه در دنیا بعد از آب دارای مقاومت کششی، کرنش کششی همچنین شکل پذیری کمی می باشد استفاده از الیاف جهت جلوگیری از توسعه ترک و افزایش شکل پذیری بتن با […]