روان کننده بتن چیست

روان کننده بتن چیست

روان کننده بتن چیست   روان کننده بتن چه میباشد ماده افزودنی روان کننده بتن یک کالا کارآمد و مقرون به صرفه بر مبنا لیگنوسولفونات هست که به جهت حصول به همت و کاهش آب بتن به طرح اختلاط بتن افزوده میگردد . افزودنی بتن روان کننده بتن بر پایه لیگنوسولفونات ماده افزودنی با کارایی […]