بتن ریزی فونداسیون‌

بتن ریزی فونداسیون‌

بتن ریزی فونداسیون‌ بتن ریزی فونداسیون یکی قسمت‌های مهم ساخت و ساز میباشد. بدین ترتیب لازم میباشد مجریان و ناظران بدین قسمت اجرا، نظارت و اعتنا ویژه‌ای داشته باشند. برای کنترل اجرای بتن ریزی فونداسیون، رعایت نکات مهم زیر سفارش می شود. ‌به مدل سیمان و سنگ دانه‌های بتن اعتنا گردیده و انطباق آن با […]