قالب ستون چیست؟

قالب ستون

قالب ستون چیست؟ این قالب نقش بسیار مهمی را در تولید و ساز ایفا می‌نماید. در واقع ستون یک قسمت بسیار مهمی از بنا به حساب می آید که جهت تولید به توجه بالایی نیاز دارااست. این مدل قالب از دو جز اصلی درست شده میباشد. به طوری که‌این دو جزء مشتمل بر پنل های […]