گالوانیزه کردن چه میباشد ؟

گالوانیزه کردن چه میباشد ؟

گالوانیزه کردن چه میباشد ؟ گالوانیزه کردن یا این که گالوانیزاسیون ( golvanaize ) یکی‌از اقتصادی ترین روش های نگهداری فلزات در محیط های خوردنده است . طی این روند که نوعی حفاظت گالوانیکی است , فلز مبنا به مراد ایستادگی در قبال خوردگی و زنگ زدگی تماما با لایه ای از فلز روی ( […]