فوم بتن

فوم بتن

فوم بتن فوم بتن ‌تحت عنوان مصالحی که چگالی آن به صورت قابل ملاحظه‌ای از بتن عادی پایین تر میباشد، می تواند نقش موثری در کاهش وزن ساختمان‌ها، به ویژه در قسمت غیره بنا‌ای داشته باشد. بتن همراه با ماده کف ساز با پایه پروتئین حیوانی را بتن فوم می‌نامند. این جور بتن علاوه بر […]