انواع گروت

انواع گروت

انواع گروت گروت ها به دو دسته کلی گروت های پایه سیمانی و گروت های پایه اپوکسی تقسیم بندی میشوند. کاربرد کلی گروت ها در پر کردن فضای زیر بیس پلیت ها و پرکردن سطوح زیرین فونداسیون دستگاه ها و ماشین آلاتی که دارای ارتعاش زیاد میباشد، با تغییرات در گروت ها می توان خواص […]

گروت ریزی چیست؟

گروت ریزی چیست؟

گروت ریزی چیست؟ در برخی نقاط سازه های فلزی و بتنی که قابلیت بتن ریزی باسنگدانه های بزرگ و بیش از 5 میلیمتر وجود ندارد و مقاومت های بالا، سطح تماس و سطح تنش زیاد، مقاومت بالا و جمع شدگی کم موردنیاز میباشد از گروت ریزی استفاده میشود.   برخی از کاربرد های ساده گروت […]

گروت چه می باشد و چه کاربردی دارااست

گروت چه می باشد و چه کاربردی دارااست؟

گروت چه می باشد و چه کاربردی دارااست گروت ترکیبی از سیمان، دوده سیلیسی و بعضی فیلر ها و افزودنی های معدنی، مواد کاهش دهنده یا این که جبران کننده جمع شدگی و بعضا پلیمری هست که دارنده خواص روانی، مقاومت فشاری و لزجت بالائی هست. گروت ها به دو جور پایه سیمانی و پایه […]