اختلاط بتن

طرح اختلاط بتن

طرح اختلاط بتن بتن بایستی به گونه ای ادغام شود تا ظاهری یکنواخت داشته باشد و همگی مواد تشکیل دهنده آن به طور همگن در مخلوط کن پخش شود. بعداز ترکیب کردن بتن، تمام قسمت‌های ادغام می بایست دارنده وزن مخصوص درصد هوا، اسلامپ، سنگدانه و خمیر سیمان یکسان بوده و ادغام به دست آمده […]

داربست چکشی (خرید)

داربست چکشی

خرید داربست چکشی خرید داربست چکشی می‌تواند انتخابی مطلوب برای فعالیت های ساختمانی کوچک و بزرگ و اشکال پروژه های تولید و ساز به شمار رود. اسم گذاری این داربست به‌این عامل انجام شده که پین های اتصال آن را توسط ضربات چکش در جای خویش قرار می‌دهند و داربست را مونتاژ میکنند. داربست چکشی […]