حلال بتن چیست؟

حلال بتن چیست؟

حلال بتن چیست؟     حلال بتن چیست؟ حلال بتن یا اسید بتن ماده ای با فرمول ترکیبی و اسیدی است که در صورت استفاده از این ماده بر روی بتن موجب خوردگی و اضمحلال کامل سطح می گردد. حلال های بتن بر روی سطوح بتنی اجرا شده و بعد از ماندگاری حدود 10 تا50 […]