قالب يوباكس

قالب هاي سرستون قارچی

قالب يوباكس قالبهاي بتني مخصوص قالب بتن يوباكس قالبهاي خاص بتن قالبهايي میباشند كه مبنی بر طرح آیتم نياز مشتري ساخته ميشود غالبا اكثر طرحها با فلز امكان تولید دارا هستند كه در غير اينصورت بايد از سيستم فايبرگلاس كمك گرفت . قالب هاي مثل سرستونها ، كالورت ، قالبهاي طرح دار و قالب قطعات […]