طرز ساخت نیوجرسی مفصل دار چگونه میباشد؟

طرز ساخت نیوجرسی مفصل دار

طرز ساخت نیوجرسی مفصل دار نیوجرسی مفصل دار یکی‌از اجزایی میباشد که در طول بهره‌برداری از جاده ها و معابر جهت ایمنی بیشتر مورد به کار گیری قرار می‌گیرد. لازم میباشد بدانید این حفاظ ها با بعد ها و ویژگی ها مطلوب در جاده ها و معابر مورد به کار گیری قرار گرفته و به […]

قالب نیوجرسی

قالب نیوجرسی

قالب نیوجرسی قالب نیوجرسی با اسم دیگر مانع بتنی با صورت های ظریف و مهندسی گردیده برای ایجاد و قالب زنی مواد متفاوت به ویژه بتن گزینه به کارگیری قرار میگیرد. این مدل قالب در گذرگاه ها و جاده ها و جهت کاربردهای گوناگون نصب و اجرا می گردد. در واقع کاربرد این گونه قالب […]