آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟(بخش اول)

آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن

آشنایی با بتن و مواد تشکیل دهنده آن؟(بخش اول) بتن ماده ای میباشد که در اکثر ساخت و سازها بخصوص صنعت ساختمان و پل سازی ها از آن به کار گیری می گردد . آیا می‌دانید که بتن چه میباشد و از چه موادی تشکیل‌شده میباشد و استحکام و مقاومت بتن از چه میباشد . […]