بتن متخلخل

بتن متخلخل

بتن متخلخل تعریف بتن متخلخل بتن با اسلامپ در حدود صفر و دانه بندی باز متشکل از سیمان پرتلند، شن درشت دانه و فاقد ماسه و یا این که مقدار ماسه کم به همراه افزودنی ها و آب می‌باشد. ادغام این مواد با یکدیگر باعث به ساخت بتن با فضای خالی پیوسته با ابعاد 2 […]