بتن متخلخل چیست؟

بتن متخلخل چیست؟

بتن متخلخل چیست؟   بتن متخلخل چیست؟ بتن متخلخل که در ادبیات بتن های خاص به آن pervious concrete، بتن زهکش یا بتن بدون ریز دانه گفته می شود، بتنی است بدون اسلامپ ( با اسلامپ صفر) حاوی سیمان پرتلند، درشت دانه، بدون ریزدانه یا حاوی مقادیر کمی از ریزدانه، افزودنی های بتن و آب. […]