جک سقفی چیست

جک سقفی

جک سقفی چیست جک سقفی یک قطعه ساختمانی بسیار پر استفاده در ساختمان سازی و پباده سازی بنا های بتنی می‌باشد. جک های سقفی درواقع قطعاتی می‌باشند که تحت عنوان مکملی برای صفحه های بتنی به عمل میروند. خرید و به کارگیری از جک های سقفی نیازمند شناخت با ماهیت این قطعه و رعایت نکاتی […]