به کارگیری روغن قالب بتن برای جداسازی قالب

به کارگیری روغن قالب بتن برای جداسازی قالب

به کارگیری روغن قالب بتن برای جداسازی قالب جهت جداسازی قالب بتن از روغن شیمیایی به استفاده می‌گردد که مواد تشکیل دهنده آن دارنده مبنا نفتی می‌باشند و از مواد شیمیایی و روغن های منحصر به فرد به کار گیری می‌شود.این روغن ه طور حل گردیده در آب بوده، که در مقایسه با روغن های […]