ژل میکروسیلیس در بتن چه میکند؟

ژل میکروسیلیس در بتن چه میکند؟

ژل میکروسیلیس در بتن چه میکند؟ ژل میکروسیلیس ، شاخصه های کیفی بتن را بالا می‌برد. مقاومت بتن ، چیزی که ما مدام در ادامه افزایش آن هستیم، با مصرف ژل میکروسیلیس در بتن، افزایش چشمگیری پیدا می نماید. مصرف ژل میکروسیلیس در بتن، آب بندی و نفوذناپذیری آن را درپی داراست. و در نهایت […]