واتر استاپ ها ( نوارهای آب بند) PVC

واتر استاپ ها ( نوارهای آب بند) PVC

  واتر استاپ ها ( نوارهای آب بند) PVC       واتر استاپ ها ( نوارهای آب بند) PVC واتر استاپ ها (نوارهای آب بند)PVC این نوع نوارهای اب (واتراستاپ) با بنیان پلی وینیل کلراید می باشند که با استفاده از پلیمر های مختلف تقویت می شوند به دلیل انعطاف پذیری بالای این نوارهای […]