شوره زنی‌ در بتن (Efflorescence)

شوره زنی‌ در بتن (Efflorescence)

شوره زنی‌ در بتن (Efflorescence) وقتی که آب از بتنی با تراکم ضعیف، ترک‌ها‌ یا این که درزهای اجرایی عبور مینماید، آهک مو جود در ترکیبات بتن شسته گردیده و سبب ساز بوجود آمدن رسوب نمکی می گردد که به شوره زدگی شناخته میشود. در ابتدا این امر بوسیله هیدروکسید کلسیم‌‌ (یک کدام از محصولات […]