شیوه تراکم سازی بتن به چه شکل میباشد؟

شیوه تراکم سازی بتن

شیوه تراکم سازی بتن به چه شکل میباشد؟ تراکم سازی بتن یکی‌از طریق های کاهش میزان هوای موجود در بتن میباشد و به فشرده کردن بتن تازه در قالب ها و حریم میلگرد به طوری که تماماً صورت بگیرد، اشاره می‌نماید. بتن یکی‌از مصالح پر کاربرد ساختمانی میباشد که به کار گیری از آن مقاومت […]