آب بند کننده ها جایگزین دوغاب

آب بند کننده ها جایگزین دوغاب

آب بند کننده ها جایگزین دوغاب در بخش اعظمی از مورد ها جهت مقاوم سازی ، آب بندی و ضد آب سازی انواع بند كشی کاشی سرامیک در خدمت های بهداشتی نوساز و قدیمی، از دوغاب که ترکیبی رقیقی از سیمان و آب است، به کارگیری میگردد. تجربه نشان داده به کارگیری از دوغاب تاثیر […]