ارتباط با ما

آدرس: مشهد مقدس، حد فاصل میدان خیام و میدان شهید فهمیده، چراغچی ۵۳ (طرحچی طوس)، طرحچی ۱۸/۱

تلفن دفـتر فروش:  ۳۶۶۶۸۱۷۱-۰۵۱

مـدیــر فـــروش:        ۰۹۱۵۶۶۶۷۱۵۱

 

با تکمیل و ارسال فرم تماس زیر با ما در ارتباط باشید