داربست مثلثی ( اسکافُلد )

مزایای استفاده از  داربست های مثلثی  به شرح زیر می باشد :

1- سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بستن اتصالات

2- باربری زیاد در کفراژبندی دال های بتنی به لحاظ داشتن عضوهای مورب ثابت

3- عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بندی و مونتاژ قطعات توسط کارگر ساده

این نوع داربـست ها از فریم های مثلثی تشکیل شده اند که به صورت نر و ماده به یکدیگر متصل می شوند و درکفراژبندی دال یا تیر و همچنین پل ها به کار میروند. 


فـریم این نوع داربـست در سه تیپ 0/5 و 0/75 و۱ متری تولید می شوند که با قراردادن سرجـک های قابل رگلاژ در قسمت بالای این داربسـت ها برای هر ارتفـاعی قابل تنظیـم  می باشند.


عـرض فریم های داربسـت مثلثی ۱۲۰ سانتیمتر می باشد که می تواند دارای مقاطع افقی مثلثی یا مربعی باشد.