انواع قالب فلزی کنج بیرونی و داخلی

قالب فلزی کنج بیرونی و داخلی جهت قالب‌بندی ستون ها، تیرها، دیوارهای زاویه‌دار و در هر جا که در سطح بتن با یک شکستگی در مولفه افق و یا قائم مواجه هستیم نیازمند استفاده از قالب فلزی کنج بیرونی و داخلی می‌باشیم.

قالب فلزی کنج بیرونی و داخلی جهت اتصال قالب‌های مدولار در شکستگی های عمود بر هم و غیر عمود بکار می‌روند و همانند مشخصات سازه‌ای قالب‌های مدولار ساخته می‌شوند.

قالب های کنج به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- کنج های بیرونی یا خارجی :

مقاطع مختلف، خصوصاً ستون ها و تیرها را می‌توان با استفاده از پانل‌های مسطح و اضافه کردن قطعات ساده‌ای به آنها اجرا نمود. این کنج ها جهت اتصال دو قالب با زاویه قائم به کار می‌روند. به طوری که قسمت های بیرونی سطح بتن را تحت پوشش خود قرار می‌دهند و معمولاً جهت قالب‌بندی ستون ها و اتصال قالب های کف پوتر به آویز در تیرها به کار می‌روند. نبشی پانچ شده و کنج خارجی پخ‌دار دو نمونه از این نوع کنج می باشد.

زاویه این کنج ها ۹۰ درجه و دارای پخ ۱/۵×۱/۵ سانتیمتر می‌باشند. ابعاد این کنج ها معمولاً (۵×۵)، (۵×۱۰) و (۱۰×۱۰) می‌باشد و در ارتفاع‌های ۵۰ ،۱۰۰ و ۱۵۰ سانتیمتر ساخته می شوند. 

2- کنج های داخلی :

این کنج ها جهت اتصال دو قالب با زاویه قائم به کار می‌روند. به طوری که قسمت‌های داخلی سطح بتن را تحت پوشش خود قرار می‌دهند و معمولاً جهت قالب‌بندی گوشه‌های داخلی دیوارها و اتصال قالبهای آویز تیر به دال بتنی به کار می‌روند.

زاویه این کنج ها نیز ۹۰ درجه می‌باشد و ابعاد این کنج ها (۱۰×۱۰) می‌باشد و به ارتفاع‌های ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتی‌متر ساخته می‌شوند.