پلکان‌های بتنی

پلکان‌های بتنی

پلکان‌های بتنی پلکان وسیله رابطه دو اختلاف سطح به یکدیگر میباشد. پلکان بتنی از بتن و میلگرد فرم داده گردیده ساخته میگردد. دست کم پوشش بتن روی میلگرد در پلکان بتنی ۲ سانتیمتر ‌یا این که به اندازه قطر بزرگترین میلگرد مصرفی میباشد تا یک ساعت مقاومت در قبال آتش سوزی ایجاد شود. برای آرماتور […]