میزان مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی

میزان مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی

میزان مصالح مصرفی در ملات های ساختمانی شناخت با انواع ملات های ساختمانی ملات های ساختمانی از لحاظ مورد های به کار گیری‌ای که دارا‌هستند به دو نوع ملات‌ های بنایی و ملات های اندود کاری تقسیم بندی میشوند. ملات های بنایی آن گونه از ملات های ساختمانی می‌باشند که وظیفه پخش و انتقال نیرو […]

تعمیر بتن جدا گردیده با پاشیدن ملات

تعمیر بتن جدا گردیده با پاشیدن ملات

تعمیر بتن جدا گردیده با پاشیدن ملات در‌این طرز، شبیه روش شاتکریت با مخلوط خیس، اما با سرعت بسیار کم‌تر، ملات از پیش تنظیم گردیده جهت تعمیر قسمت‌های جدا گردیده، با فشار کم به محل مورد نظر پاشیده میشود. ملات با اسلامپ پایین، از روش پمپ‌های کوچک بتن‌ یا این که پمپ‌های اختصاصی کارهای سنگین، […]