اسپیسر ماکس فیکس

Maxfix plastic Spacer

شرح اسپیسر پلاستیکی ماکس فیکس

اسپیسر پلاستیکی منحصر سطح های افقی متوسط

بعضی المان های بنا ای مانند تیرها ، پوتر ها ، شناژها ، کف راه پله ها ، کف های با وزن متوسط و سقف های با وزن متوسط ، از شبکه های میلگردی با

قطر میلگرد 10 الی 22 میلیمتر، بافته می گردند

که در موقعیت نرمال دارنده وزن متوسط بنا ای، نسبت به مقاطع سنگین تر مانند فونداسیون می باشند.

برای ساخت پوشش بتنی روی میلگردهای میانگین، می بایست

نوعی اسپیسر پلاستیکی گزینش شود تا متناسب با وزن شبکه میلگردی و بارهای وارده در زمان اجرای پروژه باشد .

اسپیسر متوسط ماکس فیکس، مطلوب ترین قطعه برای تولید پوشش بتنی در المان های بنا ای با وزن متناسب است و

قادر به جای دادن میلگرد از سایز 8 تا 22 میلیمتر میباشد.

مسافت نگهدار پلاستیکی ماکس فیکس توانمند به تحمل بار نقطه ای 150 تا 180 کیلوگرم میباشد و

می توان با به حساب آوردن وزن میلگردها و بارهای زنده و مرده مو جود، با قرار دادن

تعداد مطلوب از اسپیسر ماکس فیکس پوشش بتنی مطلوب را برای میلگرد تولید نمود .

 

طرز به کارگیری اسپیسر

 

اسپیسر ماکس فیکس دارنده دو شاخک میباشد که به خواسته قفل کردن و ثبت میلگرد داخل اسپیسر پباده سازی شده‌است.

میلگرد روی نشیمنگاه اسپیسر ماکس فیکس قرار میگیرد و به وسیله شاخک های قفل کن تثبیت می گردد .

بعداز قرارگیری میلگرد روی نشیمنگاه سطح زیرین میلگرد تا

سطح قالب کف یا این که بتن کف ، پوشش ظریف بتنی روی میلگرد را ساخت خواهد نمود.

اسپیسر ماکس فیکس

میزان به کارگیری اسپیسر ماکس فیکس

 

میزان به کار گیری اسپیسر  در کف های نصفه سنگین و متوسط :

میزان مصرف مسافت نگهدار پلاستیکی ماکس فیکس 4 عدد در هر متر مربع است .

میزان به کارگیری اسپیسر در کف های نسبتا سنگین با سایز میلگرد کمتر از 22 میلیمتر :

میزان مصرف اسپیر ماکس فیکس 6 تا 8 عدد در هر متر مربع است.

میزان به کارگیری اسپیسر در تیرها و پوترها :

میزان مصرف 3 عدد در هر متر طول (در هر ستون دوتا با مسافت 60 الی 70 سانتیمتر از یکدیگر)

 

نکـات مهم درخصوص اسپیسر

اسپیسر  ماکس فیکس

بازدید از سایت ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *